Mijn favorieten

Restschuld ook mee onder NHG

Huizenbezitters kunnen binnenkort bij verkoop van hun woning hun restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. De regels hiervoor worden op verzoek van het kabinet per 1 januari door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) aangepast.

Op deze manier wil het kabinet mensen die hun verhuizing uitstellen vanwege een restschuld "een zetje geven", schrijft minister Blok aan de Tweede Kamer. Het kabinet hoopt zo de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren.

De regeling geldt voor woningen die verkocht worden onder een al bestaande NHG-lening.

NHG.jpg 

Kostengrens 

Hypotheken met NHG geven geldverstrekkers zekerheid dat de hypotheekschuld wordt terugbetaald, in ruil voor een lagere hypotheekrente.

Gisteren werd bekend dat de hypotheekgarantie duurder wordt. Waar huizenbezitters nu nog 0,85 procent van het hypotheekbedrag betalen, wordt dat straks 1 procent. Tevens gaan banken meer risico lopen. Er komt voor banken een eigen risico van 10 procent per lening.

Voorwaarden voor de nieuwe regeling waarbij de restschuld kan worden meegefinancierd onder een NHG-lening zijn er wel. Zo moet het totaalbedrag onder de actuele kostengrens van de NHG blijven. Wat er aan restschuld toch bovenuit komt, moet buiten de NHG worden gefinancierd. De grens ligt nu op 290.000 euro en wordt per 1 juli 2014 265.000 euro. Een jaar later gaat dat omlaag naar € 245.000 en in 2016 naar € 225.000.

Plussen en Minnen 

Ten eerste is restschuldfinanciering niet afdwingbaar. De bank kan nog steeds bepalen om hiertoe wel of niet over te gaan, ook al neemt de NHG nu drempels weg.

Ten tweede moet de restschuld annuïtair of lineair worden afgelost. Dat zorgt voor een forse verhoging van de maandlasten. Dat nadeel wordt beperkt doordat de woningbezitter deze lasten kan uitsmeren over een periode die niet langer duurt dan die van het langstlopende leningdeel van de nieuwe hypotheek.

Een derde aandachtspunt is de dalende NHG-grens, die er voor zorgt dat de versoepeling van de regels alleen soelaas biedt voor mensen die (veel) goedkoper gaan wonen. Dit kan de nodige mensen helpen, zoals echtparen in scheiding, maar lost het probleem voor een forse groep nog niet op.

Een vierde punt van zorg is het eigen risico van 10 procent dat banken nu krijgen. De vereniging vreest dat banken dit proberen terug te verdienen door minder rentekorting voor NHG-hypotheken te geven. Die rentekorting is nu gemiddeld 0,5 tot 0,7 procent, maar niet afdwingbaar.

Een vijfde punt betreft de NHG-premieverhoging, van 0,85 naar 1 procent. Voor een hypotheek van € 250.000 betekent dit een bruto verhoging van € 375, die aftrekbaar is van de belasting. Bij het gangbare tarief voor belastingteruggaaf van 42 procent leidt dit tot een netto verhoging van € 217,50. Dat is te overzien, zeker omdat de woningbezitter deze premie met de hypotheek kan meefinancieren. 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring